EngagmengsIndex

EngagemangsIndex®

EngagemangsIndex® är ett mätverktyg för att synliggöra vilka förutsättningar som finns för ett individuellt och organisatoriskt engagemang.

Så fungerar det

Mät dig till framgång

Vi vet att det som mäts, blir gjort, och vi drivs av övertygelsen att vi alla behöver bli påminda om vår utveckling oftare än vad som är brukligt i många organisationer idag.

Om metoden

Vi tillhandahåller ett mätverktyg för att synliggöra vilka förutsättningar som finns för ett individuellt och organisatoriskt engagemang.

Om frågorna

Våra 12 frågor är särskilt framtagna för att ge en tydlig indikation gällande vilka förutsättningar du och din organisation har när det kommer till engagemang.

Om resultatet

Det är inte dagens resultat som är det viktiga. Det är trenden över tid som är intressant. Allting förändras hela tiden, det gör du och ditt engagemang också.

Visste du att?

'Medarbetare med hög motivation missar färre dagar på arbetet och når sina uppsatta mål tre gånger så ofta som sina mindre motiverade kollegor.' - Towers Watson, WorkUSA Survey (2008/2009)

Är du redo för en gratis mätning?

Yes, vi kör