Mätning och visualisering

Vi tror på att det som görs synligt är enklare att analysera och reflektera kring. Och därmed även att agera på. Därför använder vi oss av vårt EngagemangsIndex® för att visualisera nuläget gällande medarbetarnas engagemang. Det intressanta är inte nuvärdet på indexet eller på de olika frågorna, utan det viktiga är trenden som vi kan se efter att ha genomfört ett antal mätningar.

Engagemangsindex består av 12 frågor särskilt framtagna för att ge en tydlig indikation gällande vilka förutsättningar du och din organisation har när det kommer till engagemang. Det är inte dagens resultat som är det viktiga. Det är trenden över tid som är intressant. Allting förändras hela tiden, det gör du och ditt engagemang också. Därmed förändras även din grupp och din organisations resultat över tid.

Individ

För privatpersoner

0sek
  • Testa gratis
  • 1 enkel mätning
  • Ingen support

Team

Lanseras Q4, 2019

XXXsek
  • Månadskostnad
  • Flera mätningar/mån
  • Full support

Visste du att?

'Medarbetare med hög motivation missar färre dagar på arbetet och når sina uppsatta mål tre gånger så ofta som sina mindre motiverade kollegor.' - Towers Watson, WorkUSA Survey (2008/2009)

Är du redo för en gratis mätning?

Yes, vi kör