Så mäter vi framgång

Vår tanke med Engagemangsindex® är att göra det busenkelt att snabbt ta reda på hur det står till med just ditt engagemang för ditt arbete. Utan att veta nuläget är det ju svårt att sätta mål och ta ut en riktning att utvecklas mot. Det vi vet är att det som mäts blir gjort. Nu mäter vi!

1

Tolv frågor

Engagemangsindex® består av tolv frågor som på olika sätt bidrar till vårt engagemang och vår motivation på och i vårt arbete.

2

Håller du med?

Det tar inte mer än cirka en till två minuter att svara på frågorna. Du anger ett värde som visar hur mycket du instämmer eller inte instämmer på tolv olika påståenden.

3

Realtidsresultat

När du har svarat på frågorna presenteras dina resultat per fråga och jämförs samtidigt med snittet från alla andra som tidigare har svarat på frågorna. Dessutom presenteras ditt Engagemangsindex® som även det jämförs med snittet av alla andra som också har fått fram sina index.

4

Vägen framåt

Nu har du "tagit tempen" på ditt eget engagemang för ditt arbete och är redo att ta nästa steg och sätta mål för hur du vill utveckla ditt engagemang framåt. När det sedan har gått lite tid och du har agerat i linje med dina uppsatta mål är du välkommen tillbaka för att mäta ditt Engagemangsindex® igen.

Visste du att?

'Medarbetare med hög motivation missar färre dagar på arbetet och når sina uppsatta mål tre gånger så ofta som sina mindre motiverade kollegor.' - Towers Watson, WorkUSA Survey (2008/2009)

Är du redo för en gratis mätning?

Yes, vi kör